NFP Vlaanderen

Professionals

NFP-Vlaanderen werkt nauw samen met de universiteiten van Düs­seldorf en Heidelberg evenals de sec­tie „Natürliche Fertilität“ van de DGGEF (Deutsche Gesellschaft für Gynäkologi­sche Endokrinologie und Fertilitätsmedi­zin). Sinds einde 2010 is deze symptother­male methode met haar gestandaardiseerd en gecertificeerd vormingsprogramma onder de naam sensiplan® beschermd. Hiervoor wordt thans gewerkt aan een nieuwe website in verschillende talen. Zeker bij kinderwens is Sensiplan de eerste stap voor koppels met fertiliteitsproblemen.


Onderstaande vragen zijn vragen die je je als arts zou kunnen stellen i.v.m. het al dan niet aanbieden van Sensiplan aan je patiënten.Concrete getuigenissen van collega's vind je op de Sensiplan-site.


  • In de jaren 1980 wilde men in Duitsland weten of de Sensiplan-methodiek werkte of niet. Een aantal Duitse universiteiten hebben met omgerekend € 1 miljoen overheidssubsidies de methode op punt gesteld en de noodzakelijke kwaliteitsomkadering gecreëerd. Ze stelden vast dat de methode onder een aantal voorwaarden werkte. Tienduizenden cycli werden tot op heden opgevolgd en bevestigen nog steeds de hoge betrouwbaarheid van deze specifieke Sensiplan-methodiek.
  • Zowel wat betreft het gebruik van Sensiplan om een zwangerschap te vermijden als om er een na te streven, werden belangrijke studies gepubliceerd door o.a. onderzoekers als Freundl, Gnoth, Frank-Herrmann e.a.
  • Uit andere landen vindt men weinig wetenschappelijke studies, omdat hiervoor geen subsidiëring of sponsoring voorzien is. Dergelijke studies hangen dan af van de interesse van wetenschappers en de goodwill om met beperkte of zonder financiële middelen een studie uit te voeren.