NFP Vlaanderen

Professionals

NFP-Vlaanderen werkt nauw samen met de universiteiten van Düs­seldorf en Heidelberg evenals de sec­tie „Natürliche Fertilität“ van de DGGEF (Deutsche Gesellschaft für Gynäkologi­sche Endokrinologie und Fertilitätsmedi­zin). Sinds einde 2010 is deze symptother­male methode met haar gestandaardiseerd en gecertificeerd vormingsprogramma onder de naam sensiplan® beschermd. Hiervoor wordt thans gewerkt aan een nieuwe website in verschillende talen. Zeker bij kinderwens is Sensiplan de eerste stap voor koppels met fertiliteitsproblemen.


Onderstaande vragen zijn vragen die je je als arts zou kunnen stellen i.v.m. het al dan niet aanbieden van Sensiplan aan je patiënten.Concrete getuigenissen van collega's vind je op de Sensiplan-site.


  • Vooreerst is er veelal het gebrek aan informatie over Sensiplan dat in schril contrast staat met de permanente stroom van publiciteit over kunstmatige middelen via vaktijdschriften en vertegenwoordigersbezoek.
  • Indien u als arts tijdens uw opleiding niet over Sensiplan hebt gehoord, zult u deze methodiek gemakkelijk als alternatief, onbetrouwbaar, gebaseerd op bijgeloof… afwijzen.
  • Indien u wél over Sensiplan hebt gehoord, is dit wellicht een korte – hopelijk positieve –mededeling tijdens een college over anticonceptie, waarbij de meeste aandacht ging naar de talrijke kunstmatige middelen en hun bijwerkingen. Wellicht hoorde u weinig over de echte betrouwbaarheid.
  • Een aantal collega’s verwijzen door naar NFP-Vlaanderen of een NFP-consulent in hun buurt. Maar het is doorgaans makkelijker om een kunstmatig middel voor te schrijven of aan te brengen, waarvoor – zeker bij vrouwen onder 21 jaar – een terugbetaling is voorzien.