NFP Vlaanderen

Professionals

NFP-Vlaanderen werkt nauw samen met de universiteiten van Düs­seldorf en Heidelberg evenals de sec­tie „Natürliche Fertilität“ van de DGGEF (Deutsche Gesellschaft für Gynäkologi­sche Endokrinologie und Fertilitätsmedi­zin). Sinds einde 2010 is deze symptother­male methode met haar gestandaardiseerd en gecertificeerd vormingsprogramma onder de naam sensiplan® beschermd. Hiervoor wordt thans gewerkt aan een nieuwe website in verschillende talen. Zeker bij kinderwens is Sensiplan de eerste stap voor koppels met fertiliteitsproblemen.


Onderstaande vragen zijn vragen die je je als arts zou kunnen stellen i.v.m. het al dan niet aanbieden van Sensiplan aan je patiënten.Concrete getuigenissen van collega's vind je op de Sensiplan-site.


Ja, en wel om drie redenen:

  • Een aantal mannen en vrouwen wil sowieso geen kunstmatige middelen gebruiken, hetzij om gezondheidsredenen, om ecologische redenen, om levensbeschouwelijke redenen of gewoon om emotionele redenen.
  • Een aantal vrouwen verdraagt kunstmatige middelen niet of mag deze om medische redenen liefst niet of niet meer gebruiken (roken en de pil, diabetes, hypertensie, trombo-embolie, arteriosclerose,…).
  • Alle mannen en vrouwen hebben in het kader van de recente wet op patiëntenrechten, het recht op geïnformeerde keuze, waarbij Sensiplan als evenwaardig alternatief in principe moet worden aangeboden, los van uw eigen opvatting als arts.