NFP Vlaanderen

Professionals

NFP-Vlaanderen werkt nauw samen met de universiteiten van Düs­seldorf en Heidelberg evenals de sec­tie „Natürliche Fertilität“ van de DGGEF (Deutsche Gesellschaft für Gynäkologi­sche Endokrinologie und Fertilitätsmedi­zin). Sinds einde 2010 is deze symptother­male methode met haar gestandaardiseerd en gecertificeerd vormingsprogramma onder de naam sensiplan® beschermd. Hiervoor wordt thans gewerkt aan een nieuwe website in verschillende talen. Zeker bij kinderwens is Sensiplan de eerste stap voor koppels met fertiliteitsproblemen.


Onderstaande vragen zijn vragen die je je als arts zou kunnen stellen i.v.m. het al dan niet aanbieden van Sensiplan aan je patiënten.Concrete getuigenissen van collega's vind je op de Sensiplan-site.


  • Als arts kunt u tijdens een consultatie enkel een summiere louter technische uitleg geven. Hier gaat het om een holistische en multidisciplinaire benadering van de vruchtbaarheid. Goed opgeleide NFP-consulenten hebben ook leren omgaan met verschillende andere aspecten van de vruchtbaarheid in een relationele context. Ze hebben een zekere pedagogische en psychologische vorming, die helpt om de diverse soorten mensen op een aangepaste, gepersonaliseerde manier verder te helpen. Dit is belangrijk om patiënten op de juiste manier te kunnen motiveren.
  • Een gepersonaliseerde begeleiding motiveert de koppels om hun verantwoordelijkheid op te nemen indien zij een zwangerschap wensen te vermijden.
  • Een aantal gevallen van subfertiliteit zijn van psychologische of relationele aard en kunnen het best in een rustige gesprekssituatie buiten de directe medische context worden besproken.