NFP Vlaanderen

Professionals

NFP-Vlaanderen werkt nauw samen met de universiteiten van Düs­seldorf en Heidelberg evenals de sec­tie „Natürliche Fertilität“ van de DGGEF (Deutsche Gesellschaft für Gynäkologi­sche Endokrinologie und Fertilitätsmedi­zin). Sinds einde 2010 is deze symptother­male methode met haar gestandaardiseerd en gecertificeerd vormingsprogramma onder de naam sensiplan® beschermd. Hiervoor wordt thans gewerkt aan een nieuwe website in verschillende talen. Zeker bij kinderwens is Sensiplan de eerste stap voor koppels met fertiliteitsproblemen.


Onderstaande vragen zijn vragen die je je als arts zou kunnen stellen i.v.m. het al dan niet aanbieden van Sensiplan aan je patiënten.Concrete getuigenissen van collega's vind je op de Sensiplan-site.


  • Pilbegeleiding is wel degelijk nodig om mogelijke verwikkelingen op te sporen.
  • Uit de abortuscijfers blijkt dat een belangrijk aantal pilgebruikers tot abortus overgaat. We mogen aannemen dat het aantal ongeplande zwangerschappen nog een stuk hoger ligt, wat uit wetenschappelijke publicaties toch ook blijkt.
  • Zowel bij pilgebruik (of andere contraceptiva) als bij Sensiplan hangt het slagen van de methode grotendeels af van de motivatie van de partners (bij de pil uitsluitend van de vrouw). En die wordt versterkt, wanneer een zekere begeleiding plaats vindt.
  • Als Sensiplan-gebruikers afhaken weten ze tenminste dat ze (mogelijk) vruchtbaar zijn, wat bij gebruikers van klassieke contraceptiva vaak niet het geval is.