NFP Vlaanderen

Professionals

NFP-Vlaanderen werkt nauw samen met de universiteiten van Düs­seldorf en Heidelberg evenals de sec­tie „Natürliche Fertilität“ van de DGGEF (Deutsche Gesellschaft für Gynäkologi­sche Endokrinologie und Fertilitätsmedi­zin). Sinds einde 2010 is deze symptother­male methode met haar gestandaardiseerd en gecertificeerd vormingsprogramma onder de naam sensiplan® beschermd. Hiervoor wordt thans gewerkt aan een nieuwe website in verschillende talen. Zeker bij kinderwens is Sensiplan de eerste stap voor koppels met fertiliteitsproblemen.


Onderstaande vragen zijn vragen die je je als arts zou kunnen stellen i.v.m. het al dan niet aanbieden van Sensiplan aan je patiënten.Concrete getuigenissen van collega's vind je op de Sensiplan-site.


  • In de eerste plaats is er het gebrek aan middelen om Sensiplan echt te promoten. Informatie over contraceptie wordt uitsluitend geboden door organisaties die mee gesponsord worden door de farmaceutische industrie.
  • Als arts wordt u jaarlijks meerdere keren persoonlijk bezocht door vertegenwoordigers die allerlei kunstmatige contraceptiva aanbevelen. Studiedagen en congressen worden door dezelfde firma’s gesponsord, zodat informatie over Sensiplan niet of zeer moeilijk doorkomt.
  • Vrouwen starten eventueel met Sensiplan maar worden geconfronteerd met artsen die Sensiplan niet kennen vanuit hun opleiding. Er bestaan immers nog teveel vooroordelen vanuit het verleden met kalender- en andere minder veilige natuurlijke methoden. Deze vrouwen of koppels moeten dan heel stevig in hun schoenen staan om tegen het advies van hun arts in te gaan en toch Sensiplan te blijven volhouden.
  • Bovendien worden kunstmatige contraceptiva – vaak zelfs integraal – terugbetaald, terwijl zelfs basisinformatie over Fertility Awareness of Sensiplan geven van u als arts veel tijd vergt, waarvoor u niet gehonoreerd wordt. Daarom vragen wij dat u – na een specifieke geaccrediteerde Sensiplan-vorming – daarvoor wél gehonoreerd wordt.