NFP Vlaanderen

Onlinecursus

Deze online-cursus is slechts een eerste inleiding in de zelfwaarneming, een volledige cursus is bij gebrek aan ruimte niet mogelijk. Daarvoor heb je de leidraad nodig die je via je boekhandel kunt verkrijgen of rechtstreeks bij ons kunt bestellen. De hier opgenomen cursus dient alleen om je lichaam te leren kennen en kan dus niet als betrouwbare geboorteregelingsmethode worden gebruikt. Het beste volg je gewoon een NFP-consultatiereeks.

De eerste dag van de bloeding (menstruatie, regels) begin je de cycluskaart. Dit is de eerste cyclusdag. De datum van deze dag noteer je in de datumrij onder cyclusdag 1.
Onder deze rij noteer je de bloeding. Haar sterkte duid je met streepjes van verschillende lengte aan. Spotting geef je door enkele puntjes aan. Alle bloedingen in de loop van een cyclus noteer je.
Sommige vrouwen hebben al vóór het begin van de eigenlijke menstruatie al wat bloedverlies (spotting). Deze dagen horen nog bij de vorige cyclus. De nieuwe cyclus begint pas op de dag dat de bloeding normaal begint (wanneer je maandverband moet gebruiken).