NFP Vlaanderen

Onlinecursus

Deze online-cursus is slechts een eerste inleiding in de zelfwaarneming, een volledige cursus is bij gebrek aan ruimte niet mogelijk. Daarvoor heb je de leidraad nodig die je via je boekhandel kunt verkrijgen of rechtstreeks bij ons kunt bestellen. De hier opgenomen cursus dient alleen om je lichaam te leren kennen en kan dus niet als betrouwbare geboorteregelingsmethode worden gebruikt. Het beste volg je gewoon een NFP-consultatiereeks.

Daarop noteer je alle waarnemingen
De cycluskaart is als een dagboek. Daarin noteer je alle waarnemingen die met het vruchtbaarheidsgebeuren in verband staan, alsook factoren die dit kunnen beïnvloeden.
De wegwijzer in de cycluskaart is de smalle rij "cyclusdag", die noteringen tot 40 dagen mogelijk maakt.