NFP Vlaanderen

Voordrachten en cursussen

 

Doel

Door hun nauwe relatie tot de patiënten zijn verplegers en vroedvrouwen aanspreekpartners voor bezorgdheid, vragen en problemen bij de omgang met het eigen lichaam en vooral ook bij de omgang met de eigen vruchtbaarheid. Daarbij heeft de manier waarop deze beroepsgroepen met de patiënten over dit onderwerp spreken in hoge mate een modelkarakter. De bijzondere nabijheid en de daarmee vaak verbonden intimiteit in de omgang met patiënten maakt het noodzakelijk, dat hier aangepaste scholing verbonden wordt met daarbijhorende training. Ook de klassieke anticonceptiva komen in dit concept aan bod. Het geheel kadert in de deelopdracht rond gezondheidspromotie.

Methodisch concept

Het concept bevat een lessenreeks rond het thema Praten over vruchtbaarheid gespreid over 3 lesblokken van 2 uur. Er wordt interactief gewerkt. Dit wil zeggen dat voortdurend vertrokken wordt vanuit de voorkennis van de studenten en deze wordt aangevuld door de expertise van de docent.

Het materiaal wordt bij voorkeur in het laatste jaar vroedkunde of verpleegkunde gebruikt.


Overzicht

1e leseenheid

 • Inleiding in het thema vruchtbaarheid
 • Vruchtbaarheid als waarneembaar fenomeen
 • Biologische basis van de vruchtbaarheid
 • Lichaamswaarneming met het oog op gezinsplanning
 • Vooruitblik op de 2e leseenheid

2e leseenheid

 • Vruchtbaarheid - anders bekeken
 • Werkwijze en betrouwbaarheid van de verschillende gezinsplanningsmethoden
 • Verduidelijking van het begrip "NFP"
 • Vooruitblik op de 3e leseenheid

3e leseenheid

 • Principiële verklaring van de regels bij de bepaling van de vruchtbare en onvruchtbare periode in de cyclus van de vrouw
 • Sensibilisering voor het thema lichaamservaring, seksualiteit en vruchtbaarheid
 • Slot en evaluatie van de 3 leseenheden

Overweeg je om als docent deze lessenreeks in je lessenpakket in te lassen, contacteer Pierre Hernalsteen op het nummer 03 455 16 97.

Fertility Party's

Wil je je vriend(in)en meer over hun vruchtbaarheid en seksualiteit leren kennen, dan kun je thuis een 'Fertility Party' thuis organiseren. We bezorgen je op vraag een organisatiesetje. Jij zorgt voor een aangepast onthaal en onze NFP-consulent zorgt voor de rest. We vragen enkel een kleine tegemoetkoming voor de verplaatsingskosten.

Sensiplan-infosessies

Vormingsdiensten, ziekenfondsen of scholen die een voordracht over vruchtbaarheid en Sensiplan willen organiseren kunnen infosessies aanvragen vanaf een duur van 2 uur. Bestelbon

Sensiplan-consultaties

Om Sensiplan zeker te kunnen toepassen, volg je een Sensiplan-consultatiereeks. Na vier bijeenkomsten van 2 uur, gespreid over 3 maanden, kun je meestal overweg metSensiplan. De Sensiplan-consultatie volg je in groep van 3 tot 4 koppels of individueel. Voor concrete afspraken bezorg je ons je gegevens, een NFP-consulente zal je dan contacteren. Bestelbon

Sensiplan-consulentencursus

In principe kun je als ervaringsdeskundige NFP-consulent worden. Daarvoor volg je 6 cursusdagen, en leg je een schriftelijke proef af, gevolgd door een stageperiode en twee navormingsdagen. Je bekwaamheid wordt geëvalueerd tijdens een mondelinge proef waarbij je stage-ervaringen worden besproken. Het examen wordt afgenomen door een jury, voorgezeten door een gynaecoloog, verbonden aan een Vlaamse universiteit, die tevens de getuigschriften erkent.

Vroedvrouwen

Aan een aantal hogescholen maakt Sensiplan integraal deel uit van de opleiding vroedkunde. Is dit in jouw hogeschool nog niet het geval, dan kun je een spreker uitnodigen voor een sessie van een hele dag of sessies gespreid over verschillende dagen specifiek over Sensiplan, aangepast aan de wensen van de docente vroedkunde. Bijvoorbeeld rond het thema 'De natuur als het kan, de techniek als het moet', waarin ook moderne technologieën aan bod komen of rond het thema kinderwens. Voor alle informatie contacteer Pierre Hernalsteen telefoneer naar 03 455 16 97.

Fertility Management Program

Het Europees Fertility Management Program werd ontwikkeld met steun van de Europese Commissie en wil in alle lagen van de bevolking kennis rond de eigen vruchtbaarheid en vooral ook de beheersing van die vruchtbaarheid bijbrengen. Vele vrouwen wensen wel kinderen, maar stellen hun kinderwens om allerhande redenen (te) lang uit. Mannen hebben niet leren omgaan met vruchtbaarheid en kinderwens. Dit programma biedt de mogelijkheid om deze thema's, ook in een multiculturele omgeving, ter sprake te brengen.

Meer informatie over de opleiding kun je telefonisch aanvragen bij Pierre Hernalsteen (03 455 16 97).