NFP Vlaanderen

Bedenkingen

Fertility Management Program gesteund door Europese Commissie

Mijn jarenlange ervaring met NFP leert dat de kennis en beleving van de eigen vruchtbaarheid mensen wederzijds respect bijbrengen en levenspartners bij mekaar brengt. Momenteel heerst in België een groot gebrek aan vruchtbaarheidsbewustzijn. In iets zo fundamenteels als de eigen seksualiteit blijken de meeste Belgen volkomen analfabeten te zijn. Kennis hiervan zou nochtans aan echtparen de kans bieden om hun kinderwens bewuster gestalte te geven en aan jongeren om voorzichtiger met seksualiteit om te gaan. Dit kan de volksgezondheid enkel ten goede komen. Een positieve ingesteldheid tegenover mekaar kan ook het gezin alleen maar sterken. Ongewenste zwangerschappen enerzijds, kinderloosheid anderzijds samen met het uiteenvallen van gezinnen lijken me de grote problemen van onze tijd. Sterke gezinnen vormen een warme samenleving, gelukkige mensen, die meteen ook gezonde werknemers en werkgevers worden.

Dit jaar werd onze organisatie als enige Vlaamse instelling door de Europese Commissie geselecteerd voor de uitwer-king van een Grundtvigprogramma rond vruchtbaarheidsbeheersing (50 goedgekeurde programma’s op 480 dossiers uit heel Europa!). Ik meen dat de implementatie van een dergelijk programma samen met de verspreiding van NFP als alternatief voor condoom, pil en ivf veel mensen op-nieuw vertrouwen kan schenken in hun eigen kunnen, hun eigen menszijn. Structurele steun hiervoor is meer dan welkom.

Ik hoop dat een dergelijk positief programma ook politiek vertaald kan worden, zowel door de nieuwe Nederlandse regering als door de volgende Belgische regering.
 

Eindelijk NFP

Donderdag 18 mei was een historische dag. Voor het eerst in de geschiedenis van de gynaecologie werd in Vlaanderen op een studiedag van de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie een lezing – de hoofdlezing nog wel – gewijd aan moderne natuurlijke geboorteregeling. Prof. Freundl van de universiteit van Düsseldorf, en dr. Petra Frank-Herrmann van de universiteit van Heidelberg, gaven een lezing over NFP. De principes en de betrouwbaarheid van NFP werden uiteengezet, maar vooral ook ging de aandacht naar het belang van NFP binnen het vruchtbaarheidsgebeuren. Vandaag moet men reproductieve gezondheid zien in het hele leven van de vrouw. De geboorteregeling vandaag moet rekening houden met de kinderwens van morgen. En daar speelt NFP een toonaangevende rol. Het is immers bij uitstek de methode die vrouwen toelaat om hun kinderwens uit te stellen en desgewenst ook onmiddellijk om te keren.

De afwachtende houding van het gros van de gynaecologen in de voormiddag, keerde tijdens de middagpauze in een meer dan geïnteresseerd bezoek aan onze infostand. Het past hier de vrijwilligers te danken die de veelal ook jonge gynaecologen wisten te overtuigen met hun persoonlijke getuigenis.

Ook de pers was aanwezig en gaf de nodige aandacht aan het thema NFP. Zowel de Morgen als Het Laatste Nieuws en De Nieuwe Gazet kopten met treffende titels in hun kranten.

Wij hopen dat nu stilaan deze thematiek tot de vaste materie in de opleidingen gynaecologie gaat behoren. Daarvoor zet onze wetenschappelijke werkgroep zich alvast in. Elke vrouw (en man) heeft recht op correcte en volledige informatie om een geïnformeerde keuze te kunnen maken wat betreft de geboorteregelingsmethode.

Pierre Hernalsteen
 

Een vaccin of NFP?

Eind november, begin december kon je in de Vlaamse pers enkele artikels lezen over de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Concreet gaat het om een vaccin dat tegen 4 ernstige HPV-stammen beschermt. Een dertigtal HPV-stammen zijn seksueel overdraagbaar, waarvan een twaalftal ‘high-risk’ genoemd worden, omdat ze onder meer baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken. Dit HPV-vaccin zou 60 à 70 % bescherming kunnen bieden.

De Amerikaanse FDA heeft het vaccin goedgekeurd, op basis van 4 door de firma zelf gesponsorde studies, waaruit bleek dat bij een 10 500 vrouwen na twee jaar nog geen precancereuse letsels waren vastgesteld. Voorwaarde voor goedkeuring is dat de firma de volgende jaren de korte en lange termijneffecten onderzoekt. De kanker treedt inderdaad pas na 10 tot 15 jaar op. Blijkbaar heeft men nog geen bewijzen dat dit vaccin op termijn effectief werkt. Wie nu wordt ingeënt, kan dus als proefkonijn dienen.

Toen in mei een journaliste aan prof. Freundl vroeg of NFP geen risico inhield voor soa, antwoordde hij gevat: “NFP veronderstelt een monogame relatie.” Inderdaad komt baarmoederhalskanker veroorzaakt door HPV heel zelden voor bij gehuwde vrouwen die hun eerste seksuele contacten op volwassen leeftijd hebben gehad.

Het valt op dat financiële analisten aanraden om nu bij die firma aandelen te kopen. Er wordt een omzet van meer dan één miljard euro per jaar verwacht. Is men bezorgd om de volksgezondheid of om de woekerwinsten van de firma’s?

Uitstel van seksuele gemeenschap, trouw en… NFP-gebruik binnen een duurzame relatie bieden een quasi 100% bescherming tegen baarmoederhalskanker en kosten niets!
 

Bij een jubileum

Op zaterdag 11 maart mocht ik met mijn echtgenote aanwezig zijn op de viering van 25 jaar vzw Borstvoeding. De verhalen die ik er hoorde, klonken me vertrouwd in de oren. Wat eigenlijk als natuurlijke en eerste keuze voor de gezondheid van moeder en kind zou moeten zijn, werd (en wordt vaak nog) als marginaal bekeken. Moeders zijn zo vervreemd van hun lichaam, dat borstvoedingsgroepen een noodzaak zijn geworden. Intussen werd een lange strijd gestreden tegen de kunstvoedingsindustrie en voor promotie van borstvoeding. Maar gelukkig komt er een kentering. Zo is sinds kort het personeel in de kraamkliniek van Gasthuisberg eindelijk opgeleid om borstvoedende moeders positief te begeleiden.

Op de studiedag mochten we ook van enkele lactatiedeskundigen vernemen hoe ze creatief kinderen vertrouwd maken met borstvoeding. Onze maatschappij associeert immers nog steeds baby's met papflessen, i.p.v. met voedende moeders. Het beperkte moederschapsverlof en het onbetaalde borstvoedingsverlof stimuleren borstvoeding overigens ook niet echt.

Wat NFP betreft stel ik net dezelfde evolutie vast. Ook daar is de vervreemding totaal. Ook daar zijn de voordelen van NFP al wel bekend, maar staat men nog weigerachtig tegenover echte informatie, laat staan aanmoediging. Op de website van Sensoa zie je nu voor het eerst een vermelding van NFP als geboorteregelingsmethode, al zijn de daar vermelde cijfers wel erg fantaisistisch: een Pearl- Index van respectievelijk 0,7 (methodezekerheid) en 2-25 (!?) (gebruikerszekerheid) terwijl recente studies een Pearl index van respectievelijk minder dan 0,4 (methodezekerheid) en 2-3 (gebruikerszekerheid) aangeven. Maar goed, NFP wordt al vermeld, dat is dan een eerste stap. Nu nog juiste cijfers en dan mogen we hopen dat gynaecologen en vroedvrouwen ook effectief NFP gaan promoten... als eerste keuze!

Pierre Hernalsteen