Veelgestelde vragen

Hieronder vind je enkele veelgestelde vragen rond vruchtbaarheid, relaties en seksualiteit in het kader van Sensiplan.


De duur hangt van de cyclus van de vrouw. Een éénduidig antwoord is daarop dus niet te geven, maar het is zeker vol te houden, zeggen wij uit ervaring. Wellicht ter geruststelling: uit Duits onderzoek blijkt dat koppels die Sensiplan gebruiken net zo vaak gemeenschap hebben als andere koppels. Alleen verschillen de momenten waarop, nl. alleen op die momenten in de cyclus van de vrouw dat zij onvruchtbaar is (als er geen kinderwens is tenminste).

En manonvriendelijk ook uiteraard. Het is inderdaad zo dat bij een groot aantal vrouwen (maar lang niet alle) de libidofase grotendeels samenvalt met de vruchtbare fase. De ervaring leert dat je hier toch mee kunt leren omgaan, andere vormen van seksuele omgang ontwikkelen, je liefde anders uiten. Meestal zijn het trouwens de vrouwen die het initiatief nemen om Sensiplan te leren.
Met hormonale contraceptie ondervinden ze vaak dat met hun vruchtbaarheid ook hun libido verdwijnt. Sensiplan geeft hen beide tenminste terug, tot ieders tevredenheid. Blijkbaar zijn de voordelen groter dan de eventuele nadelen.

  • Sensiplan geeft koppels een ingebouwde cyclus van hofmakerij en wittebroodsweken. Kortom, Sensiplan beschermt tegen verveling. Het vermijdt dat je je hele relatie baseert op slechts één aspect, seksuele gemeenschap. Je moet ook andere vormen van intimiteit zoeken.

  • Met Sensiplan moet je steeds opnieuw over het al dan niet krijgen van kinderen praten. Ook andere gespreksonderwerpen worden zo makkelijker aangepakt: financies, opvoeding van kinderen, relationele problemen enz.

  • Vrouwen krijgen meer respect voor hun man die een zeker genot voor hen uitstelt. Mannen voelen zich erkend, omdat zij mee betrokken zijn in de vruchtbaarheid van hun vrouw.


Je denkt dan ‘die methode werkt niet’.
Ja, Sensiplan werkt wél en is wetenschappelijk getest. Misschien zijn er een heleboel mensen met minder kinderen, waarvan je niet weet dat die Sensiplan gebruiken. Omdat Sensiplan niet in de vruchtbaarheid van de vrouw ingrijpt, zal zij gemiddeld genomen makkelijker zwanger worden als zij dat wenst en dus wél het aantal kinderen krijgen dat ze gewenst heeft. Europese studies (ook in België) geven aan dat vrouwen minder kinderen krijgen dan ze eigenlijk wensen. En misschien staan mensen die Sensiplan gebruiken wel meer open voor de eenvoudige zaken van het leven, het krijgen van kinderen en de vreugde van het gezin.

Het liefst zo vroeg mogelijk.
Ook voor tienermeisjes of alleenstaande vrouwen is het goed om hun eigen lichaam te leren kennen en de veranderingen in hun lichaam gedurende de cyclus te herkennen. Voordeel is dat de methode dan kan worden aangeleerd zonder dat er “iets vanaf hangt”.
Rond vruchtbaarheidsbewustzijn bestaan speciale programma’s voor jonge meisjes, die hen een positief gevoel tegenover hun vruchtbaarheid en hun cyclus geven.

In 1984 herzag de feministische antropologe Germaine Greer haar visie op de seksuele revolutie. Contraceptie vergemakkelijkte promiscue gedrag, waarbij de vrouw haar lichaam in gevaar brengt. Volgens haar heeft de seksuele revolutie de status van de vrouw verslechterd. Vandaag stellen we vast dat onthouding vaak een relatie net versterkt. Alleen moet je die positief beleven.


Geen enkele anticonceptie is ‘makkelijk’ in gebruik. En onthouding is een natuurlijk gegeven. Als een van de partners ziek is, of op (zaken)reis, of je hebt een feestje dat laat uitloopt, kinderen zijn ziek,… dan kun je ook niet altijd gemeenschap hebben. Met Sensiplan breng je tenminste je lichaam niet in gevaar.