10 Mythes over Sensiplan

Graag willen we hier tien hardnekkige mythes over Sensiplan uit de wereld helpen.

Als je aan een auto denkt, denk je dan ook aan een Ford T uit 1920? Wel, de ritme- of kalendermethodes, vaak ook PO (of periodieke onthouding) genoemd is de eerste bruikbare geboorteregelingsmethode die echt een verschil uitmaakte.
Maar net als de hedendaagse auto’s sneller, comfortabeler en betrouwbaarder rijden dan de allereerste seriewagen (Ford T dus), zo is Sensiplan ook veel nauwkeuriger en betrouwbaarder dan de kalendermethode (uit diezelfde periode).

In de jaren 1920 werden de eerste wetenschappelijk verantwoorde natuurlijke methodes uitgedacht (ondermeer door de Nederlandse dr. Smulders), maar het is pas in de jaren 1960 dat de eerste symptothermale methode van dr. Rötzer het licht zag. De eerste symptothermale methodes, maar ook andere varianten werden samengebracht onder de noemer 'NFP'. Intussen is ook aandacht besteed aan de didactiek van de symptothermale methode, het aanleren van de methode zelf, waardoor we nu beschikken over een zeer betrouwbare methode, die in de dagelijkse praktijk niet moet onderdoen voor de meest betrouwbare kunstmatige methodes. Om die verwarring uit de wereld te helpen, werd in 2011 beslist om deze specifieke methode als product te registreren onder de naam Sensiplan. Hoewel Sensiplan dus ook een vorm van periodieke onthouding veronderstelt, is ze echt niet meer te vergelijken met de intussen oeroude kalender- of temperatuurmethode.

Hier komt de mythe van de 28-dagencyclus, die nog steeds in menig biologieboek terug te vinden is. 70% van de natuurlijke cycli duren 25 tot 35 dagen. Dus 30% valt daarbuiten.
Sensiplan hangt niet af van de regelmaat van de cyclus, we zouden dan geen gebruikers vinden. Sensiplan werkt met elke cyclus van elke lengte, hoe onregelmatig ook.
Sensiplan wordt ook gebruikt in de borstvoedingsperiode en andere speciale situaties. Sensiplan maakt het je als vrouw mogelijk om je lichaamssignalen te begrijpen en te vertellen wanneer je zwanger kunt worden. Eens je dat begrepen hebt kun je Sensiplan met je partner als methode gebruiken.
Sensiplan kun je gedurende je hele vruchtbare leven gebruiken.
Indien speciale omstandigheden voorvallen, kun je contact opnemen met je NFP-consulent voor bijkomende begeleiding.

Als je door een erkende NFP-consulent wordt begeleid, kun je Sensiplan leren. Sensiplan is trouwens zo eenvoudig dat het overal in de wereld kan worden toegepast. Je hoeft daarvoor niet gestudeerd te hebben of aan andere voorwaarden te voldoen. Als je echt iets voor je eigen welzijn en dat van je partner over hebt, dan ben je voldoende gemotiveerd om Sensiplan te leren.
Het zijn uitzonderingen die geen rijbewijs halen. Sensiplan is veel eenvoudiger dan de complexiteit van autorijden!

Nog zo’n hardnekkige mythe, omdat ook veel artsen ervan uitgaan dat Sensiplan hetzelfde is als de kalendermethode uit de jaren 1920!
Wanneer je de methode begrijpt en gemotiveerd bent om de regels te volgen is Sensiplan in de dagelijkse praktijk tot 98% betrouwbaar. Als je sterk gemotiveerd bent om een zwangerschap te vermijden en de regels te volgen, dan zul je je doel ook bereiken.
Betrouwbaarheid (aantal zwangerschappen als 100 koppels de methode een jaar gebruiken)


Koppels die de regels strikt volgen

0.43


Koppels die soms ook een barrièremethode (condoom) gebruiken

0.59


Koppels die toch gemeenschap hebben in de vruchtbare periode

7.46


Alle Sensiplan-koppels samen

1.6


Ter vergelijking, koppels die op niets letten

70-80

Kijk verder naar de tabel met de verschillende kunstmatige contraceptiva.

Belgische studies bestaan (nog) niet, maar uit een Duitse studie blijkt dat Sensiplan-gebruikers en anticonceptiegebruikers gemiddeld even vaak gemeenschap hebben in de loop van een cyclus. Alleen ligt de spreiding bij Sensiplan-gebruikers anders. Een Amerikaanse studie wijst uit dat als Sensiplan-gebruikers alle onvruchtbare dagen zouden gebruiken, ze dubbel zo vaak gemeenschap zouden hebben als het nationaal gemiddelde. Het is dus zeker niet zo dat Sensiplan je te weinig mogelijkheden zou bieden om seksuele gemeenschap te hebben. En uiteraard is seksuele activiteit ook veel meer dan dat.

Als je onder ‘spontaneïteit’ knuffelen, strelen, zoenen, lieve woordjes enz. verstaat, dan hindert Sensiplan zeker de spontaneïteit niet. In feite stimuleert Sensiplan de wegen om andere uitingsvormen te vinden dan seksuele gemeenschap. En de spontaneïteit waarmee je elke cyclus opnieuw seksuele gemeenschap kunt hebben, wordt dan iets heel speciaals.


Als ‘spontaneïteit’ enkel betekent dat je seksuele gemeenschap moet kunnen hebben als je dat verlangt, dan speelt Sensiplan niet mee. Maar dan komt het respect voor de vrouw – die wellicht niet altijd dezelfde verlangens heeft als de man – in spanning met dit soort ‘spontaneïteit’. Elke rem op ‘spontaneïteit’ bij Sensiplan moet afgewogen worden aan de vrijheid die je wint door geen chemische of barrièremethoden te moeten gebruiken. Besef dat chemische (hormonale) contraceptiva een aantal ernstige bijwerkingen en risico’s voor de gezondheid met zich mee brengen.

Sensiplan is verschillend van kunstmatige anticonceptie omdat ze:

  • samenwerkt met de vruchtbaarheid van het koppel i.p.v. die te onderdrukken
  • gebruikt kan worden om een zwangerschap te vermijden of na te streven
  • oproept tot gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerking tussen man en vrouw
  • echtelijke communicatie veronderstelt en bevordert
  • respect voor een aanvaarding van de totale persoon veronderstelt
  • geen schadelijke bijwerkingen heeft
  • in feite gratis is

Sensiplan is uniek omdat het je toelaat om mét je lichaam te werken in plaats van ertegen. Vruchtbaarheid kun je beschouwen als een te beleven realiteit eerder dan een op te lossen probleem.


‘Men’ heeft schrik dat jongeren met Sensiplan gaan experimenteren en geeft ze liever pil en condoom.
Na twintig jaar heeft de evaluatiecommissie op de abortuswet vastgesteld dat ondanks intense promotie en zelfs gratis verstrekking van pil en condoom steeds meer jongeren ongepland zwanger worden. Toonaangevende feministes zoals Germaine Greer en Naomi Wolf geven hiervoor een evidente verklaring. Jongeren zien niet meer dat seksueel genot en vruchtbaarheid samenhangen.
Sensiplan  maakt jongeren net bewust van die samenhang, waardoor ze verantwoorde keuzes kunnen maken. Het gezagsargument, ‘je neemt die pil omdat ik het je zeg’, werkt echt niet en is een veel groter gevaar, omdat jongeren nu eenmaal niet stomweg doen wat men hen ongemotiveerd oplegt.

Seksuele gemeenschap is niet alleen een bijzonder persoonlijke gebeurtenis tussen jou en je partner. Seks heeft ook een publieke en universele dimensie. Je voortplanting oriënteert je seksuele activiteit op de toekomst van de wereld. De publieke gevolgen van seksuele gemeenschap worden duidelijk in het wonder van het leven enerzijds en anderzijds door de vreselijke gevolgen van soa’s.
Seksuele gemeenschap brengt je als koppel samen en is de enige menselijke daad die een nieuwe menselijke persoon tot leven kan brengen.
In deze contekst is Sensiplan tevens de beste bescherming tegen soa’s, omdat ze een sterke motivatie en levenslange trouw van jezelf en je partner veronderstelt.

Een bevraging van Sensiplan-gebruikers toont dat de geloofsovertuiging slechts bij een kleine minderheid (enkele procent) een rol speelt bij de keuze voor Sensiplan. Bij Sensiplan-gebruikers vind je niet meer grote gezinnen dan in de gewone bevolking. Wel is het voor Sensiplan-gebruikers makkelijker om het gewenste aantal kinderen te krijgen. Ze hoeven immers niets speciaals te ondernemen als er een kinderwens ontstaat (in tegenstelling tot anticonceptiegebruikers die bijvoorbeeld de pil moeten stoppen of een spiraaltje laten wegnemen).